vealund 2017-10-04 13:30:05

Fotballstyret sesongen 2017

Rolle

Navn

E-post

Tlf

Leder Morten Dahl Sebjørnsen morten@sebjornsen.com 40054085
Nestleder Håvard Grov haavard.grov@gmail.com 92489879
Styremedlem Geir Romslo gerom@online.no 90637003
Styremedlem Merethe Fosse merefosse@hotmail.com 97070753
Styremedlem Maria Vea Lund vealund@online.no 97792164
Styrmedlem Harald Engesæth harald.engesaeth@aff.no 90024420
Styremedlem Irene Margrethe Moe irenemargrethemoe@gmail.com 90189272

 

Oppgavefordeling i fotballstyret:

Arrangementsansvarlig: Merethe Fosse og Irene Moe

Økonomiansvarlig: Geir Romslo

Sportslig ansvarlig: Harald Engesæth

Utstyr- og ballromsansvarlig: Håvard Grov

Sponsoransvarlig: Morten Dahl Sebjørnsen

Ungdomsansvarlig: Morten Dahl Sebjørnsen

Informasjons-, medlems- og webansvarlig: Maria Vea Lund