Under finner du priser for kontingent og treningsavgifter, samt informasjon om kjøpsbetingelsene til Nordnes IL. I menyen til venstre finner du vår klubbkolleksjon, beskrivelse av hvordan man melder seg inn i klubben og hvordan man gjenoppretter brukernavn og/eller passord.

 

Satser for medlemskontingent og treningsavgift i NIL vedtatt av årsmøtet for 2019:

Type medlemskap / treningsavgift

Pris (NOK)

Medlemsavgift alle (aktive og passive) per år 

250

Familiemedlemskap (inntil 5 medlemmer) per år

500

Hopp og sprett per halvår

300

Treningsavgift aktive barn (6-12 år) per halvår

500

Treningsavgift aktiv ungdom (13-19 år) per halvår

600

Treningsavgift aktive old boys/girls og veteran fotball per halvår  

700

Treningsavgift nabolagsfotball på Nordnesbanen per halvår

300

Treningsavgift styrkerommet per halvår

700

Treningsavgift senior fotball A-laget per halvår

1400

Treningsavgift senior fotball B-laget per halvår

900

Treningsavgift senior håndball per halvår

700

Treningsavgift veteran håndball per halvår

700

 

Krav om treningsavgift for nabolagsfotball og styrkerom bortfaller for trenere, lagledere, hovedstyremedlemmer og gruppestyremedlemmer.

Hvis du har spørsmål angående medlemskap og/eller betaling, ta kontakt med Kristine Herrebrøden på nilmedlem@gmail.com.

 

Betingelser for betaling av medlems- og treningsavgifter

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i Nordnes Idrettslag (organisasjonsnummer 983 634 370; "Nordnes IL") gjennom Nordnes IL’s nettside nordnesidrettslag.weborg.no.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

2. Priser og betalingsvilkår

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Nordnes IL fremkommer av tabell inntatt på Nordnes IL’s nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningskontingenter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

3. Medlemsdata

Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Medlemmenes plikter

Den som er registrert som medlem/kunde hos Nordnes IL, er ansvarlig for rettidig betaling av medlem- og treningsavgifter i samsvar med de bestillinger medlemmet har foretatt via nettsiden. Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens/medlemmets tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskapet

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Nordnes IL med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Nordnes IL innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode. Utmelding skjer skriftlig til medlemsansvarlig.

6. Reklamasjon

Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos Nordnes IL etter at medlemmet har innbetalt avgift/kontingent, må medlemmet innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til Nordnes IL.
Dersom medlems- eller treningskontingent er betalt med kredittkort, kan medlemmet/kunden også velge å sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

7. Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring i vilkårene

Nordnes IL forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.