Kontaktinfo

Hovedstyret 2020:

Navn

E-post

Tlf

Leder Gisle Nygård giny@equinor.com  916 22 755
Nestleder Svein Erik Lund sel@lundlaastad.no  920 38 298
Kasserer Erkan Mutlu erkan@engengruppen.no  952 20 831
Styremedlem Stine Steinsbø stinesteinsbo@hotmail.com  402 42 904
Styremedlem Taral Zahl Jensen taral.jensen@gmail.com  
Styremedlem - medlemsansvarlig Kristine Herrebrøden nilmedlem@gmail.com  480 12 153
Styremedlem / Leder håndball Maria Prestmo maria.prestmo@hotmail.com  415 15 696
Styremedlem / Leder fotball barn og ungdom Øystein Grønlund Bekken fotballnil@gmail.com  915 79 087
Styremedlem / Leder fotball senior Thomas Sandstø sandsto@live.no  948 53 707
       
Andre kontaktpersoner:      
Daglig leder Nordneshallen  Ronny Knutsvik ronny@nordneshallen.no  902 19 151
Leder Krutthuset Lars Petter Lillelid lars.petter.lillelid@orkla.no  481 62 506
Ansvarlig Nordneshytten Randi Pedersen randi-sp@hotmail.com  928 57 538
Barneidrettsansvarlig Andreas Gravdal andreas.gravdal@gmail.com  976 62 457

Kontaktinfo til medlemmer av fotballstyret og håndballstyret, samt alle klubbens trenere, lagledere og foreldrekontakter finner du under fanen "Våre idretter".

Organisasjonsnummer: 983 634 370
Kontonummer hovedkonto klubb
: 7878.05.49903

11mindre_1.jpg