Kontaktinfo

Hovedstyret 2018:

Navn

E-post

Tlf

Leder Glenn Tony Tefre glenn.tefre@icloud.com  992 26 988
Nestleder Kjetil Svindland ksvindland@gmail.com  917 54 387
Kasserer Ane Naalsund Igland anund@yahoo.com  402 33 313
Styremedlem Gisle Nygård giny@equinor.com  916 22 755
Styremedlem Pål Bruås paalbruaas@yahoo.com  971 67 799
Styremedlem Stine Steinsbø stinesteinsbo@hotmail.com  
Styremedlem / Leder håndball Maria Prestmo maria.prestmo@hotmail.com  415 15 696
Styremedlem / Leder fotball barn og ungdom Maria Vea Lund vealund@online.no  977 92 164
Styremedlem / Leder fotball senior Thomas Sandstø sandsto@live.no  948 53 707
       
Andre kontaktpersoner:      
Barneidrettsansvarlig Andreas Gravdal andreas.gravdal@gmail.com  976 62 457
Daglig leder Nordneshallen  Ronny Knutsvik ronny@nordneshallen.no  902 19 151
Leder Krutthuset Lars Petter Lillelid lars.petter.lillelid@orkla.no  481 62 506
Ansvarlig Nordneshytten Randi Pedersen randi-sp@hotmail.com  928 57 538
Medlemsansvarlig håndball Maria Prestmo nilmedlem@gmail.com  415 15 696
Medlemsansvarlig fotball barn og ungdom Maria Vea Lund nilmedlem@gmail.com  977 92 164
Medlemsansvarlig fotball senior Thomas Sandstø sandsto@live.no  948 53 707

For øvrige kontakter se under de enkelte grupper/lag.

Organisasjonsnummer: 983 634 370
Kontonummer hovedkonto klubb
: 7878.05.49903

11mindre_1.jpg