Kontaktinfo

Hovedstyret 2020:

Navn

E-post

Tlf

Leder Gisle Nygård giny@equinor.com 916 22 755
Nestleder Svein Erik Lund sel@lundlaastad.no 920 38 298
Kasserer Erkan Mutlu erkan@engengruppen.no 952 20 831
Styremedlem - medlemsansvarlig Stine Steinsbø nilmedlem@gmail.com 402 42 904
Styremedlem / Leder håndball Maria Prestmo maria.prestmo@hotmail.com 415 15 696
Styremedlem / Leder fotball barn og ungdom Elisabeth Mjøs fotballnil@gmail.com 971 97 125
Styremedlem / Leder fotball senior Morten Sebjørnsen morten@sebjornsen.com 400 54 085
Varamedlem Kristin von Streng-Alfheim kristin.vsa@gmail.com  
Varamedlem Taral Zahl Jensen taral.jensen@gmail.com  
       
Andre kontaktpersoner:      
Daglig leder Nordneshallen  Ronny Knutsvik ronny@nordneshallen.no  902 19 151
Leder Krutthuset Lars Petter Lillelid lars.petter.lillelid@orkla.no  481 62 506
Ansvarlig Nordneshytten Randi Pedersen randi-sp@hotmail.com  928 57 538
Barneidrettsansvarlig Andreas Gravdal andreas.gravdal@gmail.com  976 62 457

Kontaktinfo til medlemmer av fotballstyret og håndballstyret, samt alle klubbens trenere, lagledere og foreldrekontakter finner du under fanen "Våre idretter".

Organisasjonsnummer: 983 634 370
Kontonummer hovedkonto klubb
: 7878.05.49903

11mindre_1.jpg